ფხაზეთის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატა სთავაზობს მეწარმეებს შემდეგ სერვისებს :

 

1.აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულ ბიზნეს კატალოგში განთავსება. ელექტრონული ბიზნეს კატალოგის ლინკია: #http://chamber.abcci.ge/home


2. პროექტისა და ბიზნეს გეგმის შედგენაში დახმარება.


3. ბიზნეს- შეხვედრების, ვიზიტების, B2B შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება.


4. ბიზნეს -სექტორისათვის დარგობრივი, თემატური სემინარებისა და ტრენინგების ორგანიზება.


5. ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ორგანიზება.


6. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სპეციალური თანხმობისა და სპეც. საწარმოს სტატუსის მისაღებად  კონსულტაციების გაცემა.


7. კომპანიისათვის  ბიზნეს პარტნიორების მოძიება.


8.  სამართლებრივი კონსულტაცია.


უახლოეს პერიოდში პალატა გეგმავს კიდევ ორი სერვისის „ ფორს-მაჟორის დადასტურების“ დანერგვასა და საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემას.

 

 
სასარგებლო ბმულები