პრეზიდენტი - გოგიტა თედორაძე

 

დაბადების თარიღი: 30 ოქტომბერი, 1978

ელ. ფოსტა: tedoradze.mark@gmail.com

 

განათლება: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ჰუმანიტარულ - ტექნიკური ფაკულტეტი;  1995 - 1999 წ. ბაკალავრი. (წარჩინებით)

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ჰუმანიტარულ - ტექნიკური ფაკულტეტი; 2000-2002 წ. მაგისტრი. (წარჩინებით)

 

სამუშაო გამოცდილება:

აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო -სამრეწველო პალატა 2017-დან.

 

შსს. სსიპ. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2015-2017.

 

შ.პ.ს "აგრო+" დირექტორი, 2013-2015.

 

საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსის მოადგილე - ს/ს ელექტრო ვაგონშემკეთებელი ქარხანა, 2010 - 2012.

 

განვითარების დეპარტამენტის რეგიონებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2008 - 2010.

 

განვითარების დეპარტამენტის აგროქიმიის, მემცენარეობისა და მეთესლეობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2006 - 2007.

 

დარგობრივი განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2006 - 2008.

 

განვითარების დეპარტამენტის მარკეტინგული კვლევის სამმართველოს უფროსი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2006.

 

საგარეო ურთიერთობათა სამმართველოს უფროსი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აგრო-საინჟინრო სამსახური, 2005. 

 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აგრო-საინჟინრო სამსახური, 2005.

 

მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აგრო-საინჟინრო სამსახური, 2005.

 

მარკეტინგული კვლევის სამსახური, 2002 - 2004.

 

მთავარი სპეციალისტი - აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო, 2000 - 2002.

 

 

სერტიფიკატები:

თიბისი ბიზნესისთვის, 21.03.2019 ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი "დაგეგმვა და ანალიზი"

 

თიბისი ბიზნესისთვის, 05.03.2019 თიბისი ბიზნეს განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი "საგადასახადო საკითხები"

 

თიბისი ბიზნესისთვის, 11.12.2018 თიბისი ბიზნეს განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი "საგადასახადო საკითხები"

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აკადემია, 06.08.2018 - 10.08.2018 ტრენინგი თემაზე: "DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება"

 

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა, ეროვნული კვლევის ცენტრი 08.06.2008 - 19.06.2008 ტრენინგი თემაზე: სოფლის მეურნეობა.

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 29.04.2001 - 29.05.2001 გადამზადების კურსი თემაზე: ფინანსური აღრიცხვისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ძირითადი პრინციპები. 

 

ტრენინგი:

 

საქართველოს სავაჭო-სამრეწველო პალატის ტექნიკური დახმარების პროექტის - "მცირე და საშუალო მეწარმეთა შესაბამისობის პროგრამის დანერგვა" ფარგლებში, ბრიტანეთის მთავრობის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით, 2019 წლის 6 და 7 მარტი, ტრენინგი თემაზე - "როგორ გავზარდოთ მცირე და საშუალო მეწარმეთა შესაბამისობა პროდუქტის უსაფრთხოების რეგულაციებთან". 

 

ენები:

 

ქართული - ძალიან კარგად;     რუსული - კარგად;       თურქული - საშუალოდ

 

 

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

 
სასარგებლო ბმულები