ფხაზეთის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატა სთავაზობს მეწარმეებს შემდეგ სერვისებს :

 

1.აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულ ბიზნეს კატალოგში განთავსება. ელექტრონული ბიზნეს კატალოგის ლინკია: #http://chamber.abcci.ge/home

საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი   595 23 14 17

ელ.ფოსტა: abcpalata@gmail.com

 

2. პროექტისა და ბიზნეს გეგმის შედგენაში დახმარება.

საქონტაქტო პირი: ლევან კვარაცხელია 577 18 18 24

ელ.ფოსტა: kvaratskhelia.levan.abcci@gmail.com

 

3. ბიზნეს- შეხვედრების, ვიზიტების, B2B შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება.

საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი  595 23 14 17

ელ.ფოსტა: abcpalata@gmail.com  

 

4. ბიზნეს -სექტორისათვის დარგობრივი, თემატური სემინარებისა და ტრენინგების ორგანიზება.

საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი  595 23 14 17

ელ.ფოსტა: abcpalata@gmail.com 

 

5. ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ორგანიზება.

საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი  595 23 14 17

ელ.ფოსტა: abcpalata@gmail.com  

 

6. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სპეციალური თანხმობისა და სპეც. საწარმოს სტატუსის მისაღებად  კონსულტაციების გაცემა.

საკონტაქტო პირი: გოგიტა თედორაძე  599 60 33 55

ელ.ფოსტა: tedoradze.mark@gmail.com

 

7. კომპანიისათვის  ბიზნეს პარტნიორების მოძიება.

საკონტაქტო პირი: გოგიტა თედორაძე  599 60 33 55

ელ.ფოსტა: tedoradze.mark@gmail.com

 

8.  სამართლებრივი კონსულტაცია.

საკონტაქტო პირი: ავთანდილ ხარატი 577 52 77 07

ელ. ფოსტა: a_kharati@yahoo.com 

 

1.    ფორს-მაჟორის დადასტურება.

საკონტაქტო პირი: ავთანდილ ხარატი 577 52 77 07

ელ. ფოსტა: a_kharati@yahoo.com

უახლოეს პერიოდში პალატა გეგმავს კიდევ ერთი სერვისის  საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემას.

 

 
სასარგებლო ბმულები